Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Wzmacnianie pod obciążeniem stalowo-betonowych belek zespolonych w analizie
numerycznej i badaniach doświadczalnych

Piotr Szewczyk

29.16 zł

spis treściZastosowanie metod dostrajania modeli dyskretnych oraz transformaty falkowej do diagnostyki uszkodzeń belek zespolonych 

Agnieszka Pełka-Sawenko

12.96 zł

spis treści


Zmiany parametrów konsolidowanego podłoża organicznego

Roman Bednarek

16.80 zł

spis treści


Energetyczna ocena efektywności pracy wieloobiegowych elektrowni ORC zasilanych nisko i średniotemperaturowymi nośnikami energii

Sławomir Wiśniewski

24.15 zł

spis treści


Metrologia i przetwarzanie sygnałów w obrazowaniu wektorowego pola akustycznego

Witold Mickiewicz

44.10 zł

spis treści


Modelowanie geotermalnych wymienników ciepła typu Field – pozyskiwanie ciepła geotermalnego

Tomasz Kujawa

27.30 zł

spis treści


Wykorzystanie analizy kliometrycznej w ocenie wpływu kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec

Janusz Myszczyszyn

36.75 zł

spis treści


Długotrwałe efekty stosowania diety odchudzającej w autorskiej modyfikacji u pacjentów po zabiegu wprowadzenia balonu żołądkowego

Edyta Balejko

24.15 zł

spis treści


Kapitał społeczny w gminach wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego

Beata Będzik

34.65 zł

spis treści


Zastosowanie lokalnych modeli regresyjnych (mini-modeli)  w przetwarzaniu informacji niepewnych

Marcin Pluciński

17.85 zł

spis treści


Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych

Tomasz Wróblewski

21.00 zł

spis treści


Pomiar i ocena jakości życia w ujęciu regionalnym

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

25.20 zł

spis treści


Dynamiczne modele decyzyjne wyznaczania struktury produkcji gospodarstw rolnych w regionie

Jadwiga Zaród

21.00 zł

spis treści


Wybrane problemy projektowania i eksploatacji kabin lakierniczych

Piotr Nikończuk

25.00 zł

spis treści


Detekcja i identyfikacja defektów struktur dielektrycznych i kompozytowych z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w zakresie terahercowym

Przemysław Łopato

31.50 zł

spis treści


Analiza wybranych cech biologicznych, morfologicznych i genetycznych dorsza (Gadus morhua L., 1758) z morza północnego, występującego w różnych wariantach ubarwienia ciała

Agnieszka Rybczyk

22.00 zł

spis treści