Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Zmiany jakości mięsa ptaków łownych w trakcie przechowywania w środowisku modyfikowanej atmosfery o różnej koncentracji CO2

Marek Kotowicz

27.00 zł

spis treści


70 lat Tradycji Akademickich Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 1946-2016

Praca Zbiorowa

70.00 zł


Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy

Joanna Arlet

45.00 zł

spis treści


Charakterystyka wybranych cech biologicznych glediczji trójcierniowej (Gleditsia triacanthos L.) oraz rozmnażanie gatunku, formy i odmian

Marcin Kubus

28.00 zł

spis treści


Modyfikacja handlowych węgli aktywnych a ich zdolności sorpcyjne w stosunku do CO2 oraz CH4

Joanna Sreńscek-Nazzal

42.00 zł

spis treści


Zarządzanie marketingowe organizacjami pozarządowymi – uwarunkowania i rekomendacje

Joanna Hernik

30.00 zł

spis treści


Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego

Krzysztof Bizio

80.00 zł

spis treści


Ocena stanu mechanicznego części aktywnej transformatorów metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej

Szymon Banaszak

35.00 zł

spis treści


Konserwy rybne jako źródło długołańcuchowych polienowych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3

Zdzisław Domiszewski

22.00 zł

spis treści


Metody sekwencjonowania i harmonogramowania montażu kadłubów statków morskich

Remigiusz Iwańkowicz

28.00 zł

spis treści


Witaminy 

Pod Redakcją Marioli Friedrich

16.00 zł

spis treści


Elektrotechnika teoretyczna

Ryszard Sikora, Tomasz Chady, Przemysław Łopato, Grzegorz Psuj

50.00 zł

spis treści


Badania modelowe nad oceną możliwości prozapalnego wpływu zmiany składu diety i różnych sposobów jej uzupełniania wybranymi witaminami z grupy B

Zuzanna Goluch-Koniuszy

20.00 zł

spis treści


Wybrane problemy syntezy układów sterowania obiektami dynamicznymi o wielu wejściach i wielu wyjściach

Paweł Dworak

30.00 zł

spis treści


Istota, przejawy i biologiczne znaczenie motoryki embrionalnej u ryb kostnoszkieletowych w świetle analizy ekofizjologicznej

Agata Korzelecka-Orkisz

20.00 zł

spis treści


Modern methods for selected electromagnetic field problems

Marek Ziółkowski

50.00 zł

spis treści