Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Teoria ruchu samochodu. Teoria napędu

Maciej Lisowski

15.75 zł


Odlewy ze staliwa austenitycznego w budowie pieców do nawęglania. Teoretyczne i praktyczne aspekty podwyższania trwałości (PNPS 573)

Bogdan Piekarski

12.60 zł


Modele dynamiki i identyfikacja

Adam Żuchowski

21.00 zł


Wybrane zagadnienia przewodnictwa i relaksacji dielektrycznej w aspekcie diagnostyki izolacji kompozytowej (PNPS 580)

Jan Subocz

15.75 zł


Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom I. Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych

Jurij N. Semenov

26.25 zł


Oceanografia biologiczna

Adam Woźniczka, Halina Dworczak, Jerzy Masłowski, Teresa Radziejewska

5.25 zł


Identyfikacja pojazdów samochodowych (samochody osobowe)

Józef Kołtun

18.90 zł


Statystyka matematyczna. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu STATISTICA PL

Krzysztof Chmielewski, Stefan Berczyński

15.75 zł


Chów zwierząt z zoohigieną

Praca zbiorowa pod redakcją Henryk Kamieniecki

3.15 zł


Elementy współczesnej metodyki projektowania obiektów pływających (PNPS 563)

Wciech Chądzyński

14.70 zł


Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych

Łukasz Piskorski, Roman Siemianowski, Tadeusz Graczyk

29.93 zł


Elektroniczne systemy wtryskowo-zapłonowe

Krzysztof Danilecki

21.00 zł


Mechatronika

Anatolij Afonin, Piotr Szymczak

21.00 zł


Deterministyczna identyfikacja i jej wykorzystanie w odpornej regulacji PID temperatury

Stanisław Skoczowski

21.00 zł


Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach (PNPS 569)

Roman Kaszyński

9.66 zł


Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji PNPS 559

Andrzej Aniszewski

5.99 zł