Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Ćwiczenia z biologii ryb z wykorzystaniem arkusza MS Excel

Jerzy Szypuła, Kazimierz Więski, Agnieszka Rybczyk

3.15 zł


Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych

Tadeusz Graczyk, Łukasz Piskorski, Roman Siemianowski

29.93 zł


Elektroniczne systemy wtryskowo-zapłonowe

Krzysztof Danilecki

21.00 zł


Specjalizowane programowalne układy scalone

Krzysztof Penkala

21.00 zł


Modulacja, kodowanie i transmisja w systemach telekomunikacyjnych

Wojciech Lipiński, Sebastian Majsner, Paweł Mazurek

21.00 zł


Komputerowo wspomagana analiza i projektowanie urządzeń i układów elektromagnetycznych

Stanisław Gratkowski, Ryszard Pałka

15.75 zł


Wstęp do projektowania sieci optotelekomunikacyjnych

Jerzy Gajda, Michał Jasiński

15.75 zł


Mechatronika

Anatolij Afonin, Piotr Szymczak

21.00 zł


Deterministyczna identyfikacja i jej wykorzystanie w odpornej regulacji PID temperatury

Stanisław Skoczowski

21.00 zł


Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach (PNPS 569)

Roman Kaszyński

9.66 zł


Binary polyelectrolyte microcapsules based on natural polysaccarides (PNPS 566)

Artur Bartkowiak

6.83 zł


Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji PNPS 559

Andrzej Aniszewski

5.99 zł


Materiały do ćwiczeń z ochrony i rekultywacji gleb

Adam Koćmit, Marek Podlasiński

3.15 zł


Przykłady rozwiązywania zadań z geometrii wykreślnej Tekst + album rysunków Część I

Mieczysław Majewski

36.75 zł


Poradnik dyplomanta

Jerzy Honczarenko, Małgorzata Zygmunt

5.25 zł


Ekologiczne uwarunkowania systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i metody opcji ekologicznych w projektowaniu technologicznym (PNPS 550)

Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko

21.00 zł