Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Kapitał społeczny w gminach wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego

Beata Będzik

34.65 zł

spis treści


Zastosowanie lokalnych modeli regresyjnych (mini-modeli)  w przetwarzaniu informacji niepewnych

Marcin Pluciński

17.85 zł

spis treści


Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych

Tomasz Wróblewski

21.00 zł

spis treści


Pomiar i ocena jakości życia w ujęciu regionalnym

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

25.20 zł

spis treści


Dynamiczne modele decyzyjne wyznaczania struktury produkcji gospodarstw rolnych w regionie

Jadwiga Zaród

21.00 zł

spis treści


Wybrane problemy projektowania i eksploatacji kabin lakierniczych

Piotr Nikończuk

25.00 zł

spis treści


Detekcja i identyfikacja defektów struktur dielektrycznych i kompozytowych z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w zakresie terahercowym

Przemysław Łopato

31.50 zł

spis treści


Analiza wybranych cech biologicznych, morfologicznych i genetycznych dorsza (Gadus morhua L., 1758) z morza północnego, występującego w różnych wariantach ubarwienia ciała

Agnieszka Rybczyk

22.00 zł

spis treści


Podstawy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej
Podręcznik dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Bogdan Piekarski

27.00 zł

spis treści


Zmiany jakości mięsa ptaków łownych w trakcie przechowywania w środowisku modyfikowanej atmosfery o różnej koncentracji CO2

Marek Kotowicz

27.00 zł

spis treści


Charakterystyka wybranych cech biologicznych glediczji trójcierniowej (Gleditsia triacanthos L.) oraz rozmnażanie gatunku, formy i odmian

Marcin Kubus

28.00 zł

spis treści


Modyfikacja handlowych węgli aktywnych a ich zdolności sorpcyjne w stosunku do CO2 oraz CH4

Joanna Sreńscek-Nazzal

42.00 zł

spis treści


Zarządzanie marketingowe organizacjami pozarządowymi – uwarunkowania i rekomendacje

Joanna Hernik

30.00 zł

spis treści


Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego

Krzysztof Bizio

80.00 zł

spis treści


Ocena stanu mechanicznego części aktywnej transformatorów metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej

Szymon Banaszak

35.00 zł

spis treści


Konserwy rybne jako źródło długołańcuchowych polienowych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3

Zdzisław Domiszewski

22.00 zł

spis treści