Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Metody sekwencjonowania i harmonogramowania montażu kadłubów statków morskich

Remigiusz Iwańkowicz

28.00 zł

spis treści


Witaminy 

Pod Redakcją Marioli Friedrich

16.00 zł

spis treści


Elektrotechnika teoretyczna

Grzegorz Psuj, Przemysław Łopato, Ryszard Sikora, Tomasz Chady

50.00 zł

spis treści


Badania modelowe nad oceną możliwości prozapalnego wpływu zmiany składu diety i różnych sposobów jej uzupełniania wybranymi witaminami z grupy B

Zuzanna Goluch-Koniuszy

20.00 zł

spis treści


Wybrane problemy syntezy układów sterowania obiektami dynamicznymi o wielu wejściach i wielu wyjściach

Paweł Dworak

30.00 zł

spis treści


Istota, przejawy i biologiczne znaczenie motoryki embrionalnej u ryb kostnoszkieletowych w świetle analizy ekofizjologicznej

Agata Korzelecka-Orkisz

20.00 zł

spis treści


Modern methods for selected electromagnetic field problems

Marek Ziółkowski

50.00 zł

spis treści


Modelowanie molekularne. Projektowanie materiałów metodami mechaniki kwantowej

Anna Biedunkiewicz, Marta Krawczyk, Urszula Gabriel-Półrolniczak

30.00 zł

spis treści


Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych

Katarzyna Żelazny

30.00 zł

spis treści


Sztuczna inteligencja w badaniach nieniszczących

Piotr Baniukiewicz

30.00 zł

spis treści


Wpływ dodatku laktozy do preparatu mlekozastępczego na profile białkowe osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt

Alicja Dratwa-Chałupnik

18.00 zł

spis treści


Przebieg wczesnej ontogenezy wybranych gatunków ryb w wodach o zróżnicowanym zasoleniu

Małgorzata Bonisławska

21.00 zł

spis treści


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych w bezinwazyjnej diagnostyce transformatorów energetycznych

Eugeniusz Kornatowski

35.00 zł

spis treści


Modelowanie procesu wymiany ciepła między gorącą mieszanką mineralno-asfaltową a środowiskiem na etapie zagęszczania

Paweł Mieczkowski

40.00 zł

spis treści


Rola pól magnetycznych w wędrówkach węgorza europejskiego (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)

Adam Tański

22.00 zł

spis treści


Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum

Agata Markowska-Szczupak

35.00 zł

spis treści