Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną

Sławomir Lisiecki

23.00 zł

spis treści


Rachunek różniczkowy ułamkowego rzędu w regulacji predykcyjnej

Stefan Domek

35.00 zł


Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przyżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia

Anita Kołodziej-Skalska

12.00 zł

spis treści


Możliwości wykorzystania wybranych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego jako czynnika poprawiającego przydatność technologiczną i żywieniową pieczywa pszenżytniego

Robert Z. Iwański

30.00 zł

spis treści


Zastosowanie systemów informacji geograficznej w analizie i kształtowaniu środowiska. Ćwiczenia

Michał Kupiec, Paweł Pieńkowski

17.85 zł

spis treści


Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodegradujących symazynę

Magdalena Błaszak

20.00 zł

spis treści


Wpływ suszu krewetkowego i chitozanu oraz metod uprawy na wzrost, rozwój, wartość dekoracyjną i plon bulw potomnych frezji (Freesia Eckl. ex Klatt)

Piotr Żurawik

25.00 zł

spis treści


Ocena morfologiczna i skład chemiczny pelargonii rabatowej (Pelargonium x hortorum L.H. Bailey) uprawianej w podłożach zawierających komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego

Agnieszka Zawadzińska

25.00 zł

spis treści


Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M = Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla

Rafał Wróbel

40.00 zł

spis treści


Studium obecności kongenerów PCB w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu technologicznego na poziom tych związków

Agata Witczak

25.00 zł

spis treści


Bezstratna kompresja obrazów cyfrowychz wykorzystaniem mieszania predykcyjnego

Grzegorz Ulacha

26.00 zł

spis treści


Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

Marek Podlasiński

50.00 zł


Wybrane parametry farmakokinetyczne paracetamolu podanego per os koźlętom i jagniętom we wczesnym okresie postnatalnym

Zbigniew Muszczyński

20.00 zł

spis treści


Wpływ preparatów zawierających substancje antystresowe na cechy fizjologiczne i plonowanie wybranych gliko- i halofitów w warunkach stresu solnego

Małgorzata Mikiciuk

20.00 zł

spis treści


Dywergencja czy konwergencja. Studium duoregionu Pomorze

Grażyna Karmowska

28.00 zł

spis treści


Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski

Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

26.25 zł

spis treści