Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus)

Barbara Błaszczyk

14.70 zł


Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaźników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych

Tomasz Abramowski

29.40 zł


Charakterystyka ichtiofauny i rybactwa w wodach Międzyodrza

Zbigniew Neja

24.15 zł


Charakterystyka pomiarów cech morfometrycznych storni Platichthys flesus (L., 1758) z Zatoki Gdańskiej na podstawie wymiarowania fotografii cyfrowej, z uwzględnieniem wybranych wskaźników biologicznych

Artur Antoszek

16.80 zł


Biologiczna aktywność gleb zanieczyszczonych biodieslem oraz możliwości ich rekultywacji

Małgorzata Hawrot-Paw

23.10 zł


Analiza wpływu parametrów geometrycznych układu dolotowego na napełnienie cylindrów silnika spalinowego i parametry jego pracy

Maciej Lisowski

26.25 zł


Ekstrakcja drobno- i gruboziarnistej równoległości w pętlach programowych

Włodzimierz Bielecki, Marek Pałkowski

21.00 zł


Algorytmiczne aspekty racjonalizacji obliczeń w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

Alexandr Tariov

36.75 zł


Analiza i synteza wybranych układów ekranujących pola elektromagnetyczne niskiej i średniej częstotliwości

Marcin Ziółkowski

31.50 zł


Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych

Jacek Piskorowski

21.00 zł


Zastosowania notacji operatorowej i uproszczonych metod częstotliwościowych do niestacjonarnych układów dyskretnych w zagadnieniach analizy systemów i sterowania

Przemysław Orłowski

23.10 zł


Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki

Irena Łącka

33.60 zł


Kierunki w rozwoju technologii przemysłu chemicznego

Marcin Bartkowiak, Eugeniusz Milchert, Grzegorz Lewandowski

18.90 zł


Analiza teoretyczno-doświadczalna wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane operacje i procesy inżynierii chemicznej

Rafał Rakoczy

25.20 zł


Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry

Jacek Kurnatowski

25.20 zł


Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad-woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich

Hanna Siwek

14.70 zł