Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Charakterystyka ichtiofauny i rybactwa w wodach Międzyodrza

Zbigniew Neja

24.15 zł


Charakterystyka pomiarów cech morfometrycznych storni Platichthys flesus (L., 1758) z Zatoki Gdańskiej na podstawie wymiarowania fotografii cyfrowej, z uwzględnieniem wybranych wskaźników biologicznych

Artur Antoszek

16.80 zł


Biologiczna aktywność gleb zanieczyszczonych biodieslem oraz możliwości ich rekultywacji

Małgorzata Hawrot-Paw

23.10 zł


Analiza wpływu parametrów geometrycznych układu dolotowego na napełnienie cylindrów silnika spalinowego i parametry jego pracy

Maciej Lisowski

26.25 zł


Ekstrakcja drobno- i gruboziarnistej równoległości w pętlach programowych

Marek Pałkowski, Włodzimierz Bielecki

21.00 zł


Analiza i synteza wybranych układów ekranujących pola elektromagnetyczne niskiej i średniej częstotliwości

Marcin Ziółkowski

31.50 zł


Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych

Jacek Piskorowski

21.00 zł


Zastosowania notacji operatorowej i uproszczonych metod częstotliwościowych do niestacjonarnych układów dyskretnych w zagadnieniach analizy systemów i sterowania

Przemysław Orłowski

23.10 zł


Kierunki w rozwoju technologii przemysłu chemicznego

Eugeniusz Milchert, Grzegorz Lewandowski, Marcin Bartkowiak

18.90 zł


Analiza teoretyczno-doświadczalna wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane operacje i procesy inżynierii chemicznej

Rafał Rakoczy

25.20 zł


Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry

Jacek Kurnatowski

25.20 zł


Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad-woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich

Hanna Siwek

14.70 zł


Ocena reakcji wybranych linii wsobnych żyta na stres wywołany różnymi czynnikami abiotycznymi

Beata Smolik

24.15 zł


Kształtowanie się cech jakościowych mięsa oraz wybranych wskaźników krwi kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku oraz dostępu do paszy i wody przed ubojem

Małgorzata Jakubowska

15.75 zł


Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności

Artur Ciemniak

21.00 zł


Problemy projektowania siłowni okrętowych w aspekcie sytuacji energetycznej na świecie

Wojciech Zeńczak

24.15 zł