Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Identyfikacja i mapowanie porównawcze QTL warunkujących wybrane cechy ilościowe w populacjach mapujących dwóch mieszańców żyta (Secale cereale L.)

Paweł Milczarski

29.40 zł


Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego

Adam Koniuszy

21.00 zł


Klimatyczne ryzyko uprawy pszenżyta jarego (Triticosecale Wittmack) w Polsce

Eliza Kalbarczyk

21.00 zł


Rola aktywności lipolitycznej grzybów pleśniowych i warunków przechowalniczych w kształtowaniu jakości nasion roślin oleistych

Katarzyna Janda

18.90 zł


Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych

Dariusz Błażejczak

21.00 zł


Umiejętności kierownicze

Janusz Radomski

40.95 zł


Poszukiwanie związków pomiędzy wybranymi genami nieswoistej odpowiedzi immunologicznej a liczbą komórek somatycznych i zawartością niektórych składników w mleku krów

Katarzyna Wojdak-Maksymiec

15.75 zł


Ocena przydatności do rozpłodu młodych knurów linii 990 odchowywanych w miotach standaryzowanych uwzględniająca polimorfizm wybranych genów

Arkadiusz Pietruszka

15.75 zł


Udział enzymu konwertującego w regulacji czynności nerek noworodków cieląt

Małgorzata Ożgo

15.75 zł


Zmienność sekwencji nukleotydowej genów dehydrogenazy mleczanowej A i B u gołębi

Andrzej Dybus

21.00 zł


Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie w powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi i stężeniami wybranych biopierwiastków w surowicy

Angelika Cieśla

10.50 zł


Przewodzenie ciepła. Model hiperboliczny i relaksacyjny

Leszek Mainowski

15.75 zł


Chrzęstniki Chondrichthyes 
Charakterystyka, nazewnictwo naukowe i wielojęzyczne
Cartilaginous fishes
Scientific and multilinual nomenclature

Beata Więcaszek, Artur Antoszek, Stanisław Krzykawski, Sławomir Keszka

17.85 zł


Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju

Wojciech Brocki

26.25 zł


Wybrane aspekty przetwórcze i eksploatacyjne wieloskładnikowych recyklatowych kompozytów poliamidowo-polietylenowych

Zenon Tartakowski

26.25 zł


Trwałość eksploatacyjna rur katalitycznych reformerów amoniaku

Walenty Jasiński

31.50 zł