Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Analiza statusu taksonomicznego dorsza Gadus morhua Linnaeus, 1758 z Morza Bałtyckiego na podstawie cech morfologicznych, biologicznych i genetycznych populacji z różnych rejonów rozsiedlenia

Beata Więcaszek

26.25 zł


Zmienność genetyczna wybranych populacji cert Vimba vimba (L.) na podstawie analizy molekularnej genu cytochromu B w aspekcie ochrony gatunku

Jolanta Kempter

18.90 zł


Analiza wpływu wybranych parametrów pracy silnika spalinowego na zanieczyszczenie powietrza

Jaromir Mysłowski

21.00 zł


Wprowadzenie do systemów agentowych

Piotr Pechmann

21.00 zł


Synteza i niektóre właściwości faz o strukturze blokowej

Piotr Tabero

21.00 zł


Modelowanie procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym układzie TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu

Bogdan Ambrożek

21.00 zł


Ćwiczenia z mikrobilogii dla kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo

Andrzej Nowak, Barbara Marska, Helena Wronkowska, Krystyna Przybulewska, Magdalena Błaszak, Małgorzata Hawrot-Paw, Wiera Michalcewicz

17.85 zł


Skutki odłogowania gleb w pagórkowatym krajobrazie morenowym Pomorza Zachodniego

Tomasz Tomaszewicz

21.00 zł


Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach genetycznych i w hodowli mieszańców żyta z cytoplazmą sterylizującą CMS-C

Stefan Stojałowski

18.90 zł


Identyfikacja i mapowanie porównawcze QTL warunkujących wybrane cechy ilościowe w populacjach mapujących dwóch mieszańców żyta (Secale cereale L.)

Paweł Milczarski

29.40 zł


Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego

Adam Koniuszy

21.00 zł


Klimatyczne ryzyko uprawy pszenżyta jarego (Triticosecale Wittmack) w Polsce

Eliza Kalbarczyk

21.00 zł


Rola aktywności lipolitycznej grzybów pleśniowych i warunków przechowalniczych w kształtowaniu jakości nasion roślin oleistych

Katarzyna Janda

18.90 zł


Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych

Dariusz Błażejczak

21.00 zł


Zmienność sekwencji nukleotydowej genów dehydrogenazy mleczanowej A i B u gołębi

Andrzej Dybus

21.00 zł


Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie w powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi i stężeniami wybranych biopierwiastków w surowicy

Angelika Cieśla

10.50 zł