Agri_nowa.png
Oeconomica.png
Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 22, 71-466 Szczecin, tel. 091-4541-639,
http://ar.szczecin.pl/wydawnictwo, e-mail: wydawnictwo@biot.ar.szczecin.pl
Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
Oeconomica