Forum uczelniane

Forum Uczelniane - Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ukazuje się od 2009 roku. Przed połączeniem, Akademia Rolnicza w Szczecinie i Politechnika Szczecińska wydawały własne czasopisma: Agrarius i Inżynier.

Kwartalnik Forum Uczelniane zamieszcza informacje o wydarzeniach z życia uczelni, pracownikach naukowych i studentach, konferencjach, imprezach kulturalnych i sportowych.

Redakcja:

  • Mieczysław Wysiecki (redaktor naczelny)
  • Renata Kajrys
  • Krystyna Kaźmierowska
Adres redakcji:
Wydawnictwo Uczelniane ZUT
al. Piastów 50; 70-311 Szczecin,
tel. 91 449 47 60, 91 449 40 97
wydawnictwo@zut.edu.pl